வடக்கு முதல்வரைத் தத்தெடுக்கத் தெற்கு தயார்- திஸ்ஸ விதாரண!!

Uthayan (செய்தித்தாள் அறிவிப்பு)

2018-09-11 12:30:01

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப் பின் நடவடிக்கைகளில் விரக்தியடைந்திருக்கும் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் தமிழ் மக்களுக்குச் சேவையாற்ற லங்கா சமசமாஜக் கட்சியுடன் இணைந்து...

Uthayan (செய்தித்தாள் அறிவிப்பு)Lastest News